En faglig blogg om Digital Markedsføring

Fiberbobler og ekkokammre

Hva er en filterboble?
Filterboble er en systematisk, individuelt tilpasset avgrensing av informasjon og opplevelser på nettet som kan føre til ensretting og stagnasjon hos enkeltbrukere eller grupper. En filterboble oppstår når en algoritme på en nettside sorterer informasjon en bruker søker etter, basert på informasjon om brukeren.

Vi mottar i dag som oftest informasjon og nyheter via digitale plattformer som for eksempel mobil, pc eller nettbrett, samt via sosiale medier som Twitter og Facebook. Flere nettbedrifter jobber i dag for å skreddersy sine tjenester til brukerens personlige preferanser, som nytheter og søkeresultater. Dette skjer ut fra informasjon som samles inn fra brukerens tidligere søking, klikk og stedsangivelse. Som et resultat av dette vil vi som brukere i stadig økende grad få bekreftet våre egne synspunkter, mens vi samtidig blir utestengt fra informasjon som ikke stemmer med våre egne oppfatninger.


Ekkokammre

I en digital mediehverdag bombarderes vi med informasjon og nyheter i realtid. Hvordan kan vi vite at algoritmene bak vet hva som er sant?
Et ekkokammer er en metaforisk beskrivelse, som beskriver en situasjon hvor informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon og repetisjon innenfor en avgrenset gruppe.

(det kommer mer….)

Kilder:
https://no.wikipedia.org/wiki/Ekkokammer
https://snl.no/filterboble

1 kommentar

  1. Emeline Braatlund Larsen

    Hei! Bra forklaring av de ulike begrepene, filterboble og ekkokammer. Jeg ser at du bruker underoverskrifter, noe som er bra. Det gjør det mer spennende og strukturert for leser. Jeg leser at du ikke er ferdig med innlegget. For å fullføre det ville jeg lagt til bilder og/eller video som forklarer begrepene. Jeg ville også hatt med 4 avsnitt til der du kan drøfte kosekvensene av dette. Lykke til videre. -Emeline

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *