Første modul er over i dette kurset og vi beveger oss sakte, men sikkert fremover i faget. Andre modul omhandler  sosial kommunikasjon med Cecilie Staude som foreleser. Vi skal ta oss igjennom FNs bærekraftmål, hvor vi har fått i oppgave om å finne en organisasjon eller virksomhet hvor virksomheten skal belyse i hvilken grad organisasjonen oppfyller FNs utbredte mål (bærekraftsmål). Vi har dermed tatt utgangspunkt i mål 12 om ansvarlig produksjon og forbruk. Dette målet er mest relevant for Tise som vi har valgt å skrive om.  

Hva er FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen ti år. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Målet består av 19 mål og 169 delmål, hvorav målene skal fungere som en global retning for land. Men også næringsliv og sivilsamfunn. Flere land fra hele verden har engasjert seg og vært aktive i arbeidet om å utforme målene. Det antas at mer enn åtte millioner har kommet med innspill i prosessen. 


Bildet hentet fra fn.no

Hvorfor er bærekraftsmål 12 relevant for Tise?
Fns bærekraftsmål nummer 12 omhandler som nevnt ansvarlig forbruk og produksjon, samt at de i tillegg ønsker å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønster. Dette er det samme målet som Tise jobber mot. Tise ønsker at folk flest skal handle mer gjenbruk istedenfor å handle nytt hele tiden, og kanskje tenke mer over konsekvensene som følger med hvert nye plagg man kjøper.

Å produsere klær krever faktisk enorme mengder med vann. Det kreves for eksempel ca. 1400 liter vann kun for å produsere én t-skjorte. Det er ganske oppsiktsvekkende og sikkert ikke noe de fleste er klar over. Det har seg faktisk slik at vi nordmenn har i gjennomsnitt 359 plagg i garderoben, og at hvert femte plagg blir sjeldent eller aldri brukt.

Dette er noe man bør tenke på fremover og vurdere om man kanskje skal sjekke bruktmarkedet før man handler noe nytt. På Tise finnes det mange skjulte skatter og unike plagg som ingen andre har!

Kilder:

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

https://www.global.no/skole/artikler/hva-er-fns-berekraftsmal

 (https://www.fretex.no/hovedmeny/miljo/hva-blir-toyet-til/klaer-og-miljo/hva-gjor-klesforbruket-ditt-mot-miljoet