For å spre et budskap eller fremme en virksomhet på best mulig måte, er det mange som benytter seg av sosiale medier. Det blir mer og mer vanlig for bedrifter å benytte seg av sosiale medier når de skal markedsføre noe, da det gjerne er litt lettere å nå ut gjennom disse kanalene. Gjennom sosiale medier når man ut til de aller fleste, men det er helt relevant for å promotere gjennom SoMe for virksomheten Tise. Hovedsakelig retter Tise seg mot kvinner mellom 18-35 år og man gjør nok rett i å anslå at de aller fleste i denne aldersgruppen er på sosiale medier.

Tise
Vi har valgt å skrive om Tise på eksamen og det er FN´s bærekraftsmål nr. 12 som er i hovedfokus for oss. Det tar utgangspunkt i ansvarlig forbruk og produksjon og er noe som blir mer og mer viktig å fokusere på. Tise er en app som rett og slett går ut på at man skal kjøpe brukt istedenfor nytt, altså en app for gjenbruk. På Tise kan man kjøpe alt fra klær til interiør, og det er en app som stadig blir mer populær. Dette har nok en stor sammenheng med at flere og flere får øynene opp for miljøproblemene vi står ovenfor og at vi alle må gjøre noen endringer, og en av disse bør være å kjøpe mindre klær.


Bildet hentet her.


Tise er veldig lik Instagram på mange måter og vi tenker derfor at det er naturlig å benytte seg av Instagram for å fremme budskapet og påvirke til holdningsendring. Gjennom Instagram kan man laste opp både bilder og videoer, og det er flere måter å nå ut til de man ønsker. Vi tenker også at det kan være lurt å benytte seg av Snapchat og Instagram da det er de appene målgruppen til Tise benytter seg mest av. Samtidig kan YouTube være en god tanke! YouTube har gjerne en reklamesnutt eller to i løpet av videoen som man må se for å kunne se resten av videoen, og dette er en perfekt måte å få frem et viktig budskap som forhåpentligvis kan føre til at folk blir påvirket i riktig retning.