Hvorfor er det viktig å ha en digital strategi?
I den tiden vi lever i nå, benytter de aller fleste seg av digitale flater for å kommunisere med hverandre. Flere og flere av de store virksomhetene velger å promotere bedriften sin, eller produktet sitt gjennom digitale plattformer enn for eksempel å promotere gjennom reklame som vises på TV. Det kan være svært nyttig å ta i bruk digital markedsføring når du skal markedsføre virksomheten din. En digital strategi bør ha en langsiktig plan over hvordan man har tenkt seg ut av bedriften skal bruke de ulike digitale verktøyene og kanalene for å nå ut til sine kunder. Ved å ha en slik plan fra starten av vil det kunne gi bedriften god oversikt over hvor de befinner seg i markedet, hvem målgruppen (kundene) er, hva deres mål er og hvordan de skal fremme det budskapet de ønsker å nå ut med. Til dette trenger man altså en digital strategi. 


Bilde her.

Hva bør strategien inneholde?

Hvem ønsker du å nå ut til?
Her bør man planlegge både kortsiktige og langsiktige mål. Det er viktig å stille seg selv spørsmål som: Har målgruppen noen spesielle kjennetegn, eller noe som går igjen hos alle kundene? Hvem er egentlig målgruppen deres? Det er viktig at man holder de interessert den dag i dag, men også i fremtiden.


Hva kan du gjøre for å møte målgruppens behov og interesser?
Når det gjelder å møte målgruppen, er det svært viktig at fokuset ligger på kundene. Det er tross alt de man er helt avhengig av. Hvilke kanaler funker best, og til hvilket tidspunkt? Hva skiller din bedrift fra andre bedrifter? Hva ønsker målgruppen fra deg? Her er det viktig å sette sine egne behov til side og tenke på hva kundene ønsker fra deg.

Situasjonsanalyse
Dette er en analyse av markedet. Hvordan den nåværende situasjonen er og hvordan tenker man at den skal se ut i fremtiden? Under dette punktet kan man også ta i bruk SWOT-analysen. Finn ut hva som er dine Strengts, Weaknesses, Opportunities og Threats!

Muligheter og status
Under dette punktet vil det lønne seg å se på muligheter og utfordringer. Hvilke er de viktigste og hvilke bør man fokusere på? Hvor står din bedrift med tanke på det digitale? Er det noen nødvendige forbedringer man kan gjøre? Og ikke minst, hvordan gjør konkurrentene det? Det er stor konkurranse i dagens marked, og man må hele tiden være «på ballen» og holde seg oppdatert for å være de beste.

Kanaler man bør benytte seg av
Når det gjelder hvilke kanaler man bør bruke for å fremme din bedrift kommer det helt an på hvilke produkter eller tjenester man skal selge, hvilken målgruppe man har og typen bedrift som skal representeres. 

Det som vil være ganske naturlig er å benytte seg av sosiale medier for å markedsføre bedriften. Her er det flere sosiale medier man kan bruke, blant annet Youtube, Facebook, Instagram og Twitter for å nevne noen. Hvis man har en bedrift som ønsker å nå ut til en yngre målgruppe, vil det for eksempel være lurt å bruke Instagram og Youtube når man markedsfører, da det er på disse mediene denne målgruppen oppholder seg. Man kan også velge å markedsføre bedriften sin gjennom e-post, Messenger eller SMS. Det kan lønne seg å ikke bruke alle, men velg ut de du tror passer din bedrift best!

kilder:
https://nioba.dk/hvorfor-anvende-digital-strategi/
https://www.iteo.no/slik-lager-du-en-digital-markedsstrategi/
https://www.iteo.no/hva-skal-en-digital-strategi-inneholde/